دسته: آموزش

بهترین شبکه اجتماعی چیست؟

پرمخاطب ترین شبکه مجازی کدام است؟   آمارها نشان میدهد که پر جمعیت ترین شبکه مجازی در دنیا در حال حاضر، اینستاگرام است! توجه داشته باشید که گفتیم پرجمعیت ترین شبکه اجتماعی!!!     تلگرام جمعیت کمتری نسبت به اینستاگرام…